Авторизація

Використовуйте будь-якого з наступних користувачів

Логін Пароль Роль
john_user kitten ROLE_USER (звичайний користувач)
jane_admin kitten ROLE_ADMIN (адміністратор)

ПРИМІТКА Якщо ці користувачі не працюють, перезавантажте фікстури додатку, виконавши в консолі наступну команду:
$ php bin/console doctrine:fixtures:load

ПОРАДА Якщо ви хочете створити нових користувачів, скористайтеся наступною командою:
$ php bin/console app:add-user

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #