Bezpieczne logowanie

Użyj dowolnego z poniższych użytkowników

Użytkownik Hasło Rola
john_user kitten ROLE_USER (zwykły użytkownik)
jane_admin kitten ROLE_ADMIN (administrator)

UWAGA Jeśli powyższe dane logowania nie działają, załaduj ponownie przykładowe dane dla tej aplikacji. Uruchom następującą komendę:
$ php bin/console doctrine:fixtures:load

PORADA Jeśli chcesz dodać nowego użytkownika, uruchom następującą komendę:
$ php bin/console app:add-user

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #