Prisijungimas

išbandykite vieną iš šių vartotojų

Vartotojas vardas Slaptažodis Rolė
john_user kitten ROLE_USER (nuolatinis vartotojas)
jane_admin kitten ROLE_ADMIN (administratorius)

PASTABA Jei vartotojai neveikia, perleiskite šia komandą:
$ php bin/console doctrine:fixtures:load

PATARIMAS Jei norite sukurti naują vartotoją paleiskite šia komandą:
$ php bin/console app:add-user

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #