Сигурен вход

Опитайте някой от следните потребители

Потребителско има Парола Роля
john_user kitten ROLE_USER (обикновен потребител)
jane_admin kitten ROLE_ADMIN (администратор)

БЕЛЕЖКА Ако тези потребители не работят, презаредете приложението като използвате следната команда от терминала:
$ php bin/console doctrine:fixtures:load

СЪВЕТ Ако искате да създадете нови потребители, изпълнете тази друга команда:
$ php bin/console app:add-user

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #